Intersped sp. z.o.o.
Rodockiego 84/18
40-645 Katowice


adres biura (office):
Kolejowa 59
40-606 Katowice
tel. +48 32 757 39 55,
+48 32 252-29-28,
+48 32 252-29-29

tel./fax +48 32 757-39-53
fax +48 32 351-50-46

transport@intersped.pl

REGON: 276276426
NIP: 954-22-59-288
VAT UE: PL9542259288

KRS: 0000140993
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy
Kapitał zakładowy 50.000zł, kapitał wpłacono w całości.

o firmie

 

Firma nasza została założona w grudniu 1998 roku kiedy to Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał jej rejestracji pod pełną nazwą:

INTERSPED Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Spółka z o.o.

Działalność firma rozpoczęła w styczniu 1999 roku. Była to wyłącznie działalność spedycyjna w zakresie przewozu towarów w relacjach krajowych i międzynarodowych. Specjalnością firmy stały się przewozy stali z polskich hut do krajów Europy Zachodniej. W/w przewozy były realizowane na zlecenie kontrahentów tak krajowych jak i zagranicznych.

Dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu zawodowemu, Zarząd firmy i pracownicy byli przygotowani do sprostania trudnym wymogom rynku usług przewozowych. Pierwsze lata funkcjonowania firmy zakończyły się dodatnim wynikiem finansowym co z kolei dało podstawy do wytyczenia sobie celu jakim miał być zakup własnego taboru przewozowego. Własną flotę przewozową firma zaczęła budować w roku 2003 po uprzednim zdobyciu wymaganych koncesji.

                  

Obecnie realizujemy przewozy własnym taborem jak i zlecając je innym firmom transportowym. Podstawowym rodzajem ładunków pozostała stal, ale realizujemy także przewozy innych ładunków, także tych niestandardowych. Po wejściu Polski do UE nasza działalność została poszerzona o przewozy w relacjach pomiędzy krajami Unii. Lista naszych kontrahentów powiększyła się o firmy zagraniczne nie działające na rynku polskim a realizujące przewozy międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej.

Dysponując nowym i sprawdzonym sprzętem możemy podejmować się przewozów na dalekich trasach gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo i terminowość dostaw.

    Głównymi celami strategicznymi firmy są:
  • zwiększanie stanu ilościowego taboru (włącznie z zakupami sprzętu do przewozów specjalistycznych)
  • poszerzanie swojej oferty w zakresie przewozów artykułów spożywczych
  • rozpoczęcie współpracy z nowymi zwłaszcza dużymi zagranicznymi centralami spedycyjnymi i zajmującymi się dystrybucją towarów

Jednak podstawowym celem do jakiego zmierza nasza firma jest optymalizacja wyniku finansowego w połączeniu z pełnym zadowoleniem naszych kontrahentów zarówno tych zlecających przewozy jak i współpracujących z nami przewoźników.

ZARZĄD