Intersped sp. z.o.o.
Rodockiego 84/18
40-645 Katowice


adres biura (office):
Kolejowa 59
40-606 Katowice
tel. +48 32 757 39 55,
+48 32 252-29-28,
+48 32 252-29-29

tel./fax +48 32 757-39-53
fax +48 32 351-50-46

transport@intersped.pl

REGON: 276276426
NIP: 954-22-59-288
VAT UE: PL9542259288

KRS: 0000140993
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy
Kapitał zakładowy 50.000zł, kapitał wpłacono w całości.